Op 22 november 2004 is Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer opgericht.

In haar statuten is de doelstelling als volgt omschreven:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de aandacht voor en de uitvoering van de klassieke muziek en het bevorderen van het aanbod van klassieke muziek in de ruimste zin van het woord voor de bewoners van Zoetermeer en omstreken door middel van concerten, in het bijzonder in De Oude Kerk te Zoetermeer, alsmede het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de meest ruime zin des woords.

De belangrijkste activiteiten om dit doel te bereiken zijn het organiseren van:
* onze wekelijkse, vrij toegankelijke lunchpauzeconcerten
* onze regelmatige orgelconcerten
* onze vrij toegankelijke inloopconcerten, ongeveer eens per vier maanden
De programma's van deze concerten zijn meestal ruim tevoren vermeld op de website.

Ook onze incidenteel georganiseerde concerten worden steeds tijdig op onze website aangekondigd. Voorbeelden van dergelijke concerten zijn ons eerste lustrumconcert in september 2009, het concert van het Trollhättans Kammarkör uit Zweden in juni 2011 en het concert van het Boys Choir of All Saints' Church Northampton in februari 2012.

Mocht u onze statuten in zijn geheel willen lezen dan sturen wij u met alle plezier – per e-mail of per post - een exemplaar toe. U kunt de statuten aanvragen via ons contactformulier.

Onze laatste Nieuwsbrief ▼

Volg ons op Facebook

Logo Facebook

Inschrijven Nieuwsbrief

Webdesign en Webapplicatie ontwikkeld door Edit4U